Una mica d’història

Mas anomenat antigament Desmanart Subirà, tant la masia com les terres pertanyien a la senyoria del Castell de Rubí i al monestir de Sant Cugat.

La propietat era de la família Pi de la Serra, la qual va incorporar a la hisenda la propietat de Can Riquer al segle XVIII.
Masia que forma part de la memòria històrica de la ciutat de Rubí , existeixen documents del segle XIII, rehabilitada el segle: XVII, actualment és una de les masies amb major vàlua arquitectònica de la zona , degut a que conserva molts dels seus elements originals, destinats a l’aprofitament dels recursos naturals de la zona .

Aprofitant aquest en clau disposem d’una mostra de material i utensilis que daten del segle XVI- XVII.